Translate

martes, 13 de xaneiro de 2015

Mercados, o futuro do que é noso

Cando unha ten a sorte (na actualidade, case o privilexio) de poder viaxar moi de cando en vez e coñecer diferentes lugares, decátase do que aprende no que se poderían definir como experiencias vitais de primeiro nivel. E tamén, e inevitablemente, xorden as comparacións sobre os respectivos modos de vida e sobre a forma en que en cada sitio se aproveitan, ou non, os recursos propios.
Isto vén ao caso porque recentemente regresaba a Lisboa, unha cidade que me marabilla e me ofrece experiencias e emocións novas cada vez que teño ocasión de visitala. Esta vez coñecín os seus mercados. Uns mercados, como o da Ribeira, que supoño que non partían da mellor das situacións, posto que en Lisboa, como en todas partes, as grandes superficies tamén inundaron a cidade.
Pois ben, a forma na que souberon combinar a venda de produtos frescos -cunha nave para froitas e verduras e outra para carne e peixe- coa de restauración, remodelando para iso as instalacións e adaptándoas ás necesidades e usos, fíxome pensar no que temos aquí: uns mercados que caen, cun número de operadores que decae cada ano e, en definitiva, cunhas perspectivas de futuro escasas ou directamente nulas.

Potenciar os nosos mercados e os nosos produtos é potenciar a nosa cidade. Por iso, debemos mirar arredor e ver que o que fixo Lisboa con éxito -e noutras moitas localidades, algunhas non tan afastadas- pode aplicarse en Ferrol, coas súas peculiaridades e cunhas necesidades propias que deberían priorizar a rehabilitación integral de todas as instalacións. A partir de aí, resulta fundamental que se potencie a venda de produtos frescos a través de iniciativas activas, de espazos dedicados á degustación gastronómica destes e mesmo de cursos de cociña mediante os cales se poida formar futuros restauradores especializados na elaboración de pratos cos devanditos produtos. Pero para que isto se converta nunha realidade, necesitamos unha administración que crea niso e, por desgracia, o PP, por moito que agora parchee, leva tres anos deixando morrer aos nosos mercados. Ao que é noso.

Artigo publicado na edición de Ferrol da Voz de Galicia o 13 de xaneiro de 2015


Ningún comentario:

Publicar un comentario